Система пошуку та ідентифікації документів на фотографії для мобільних пристроїв на базі операційної системи iOS

Дата
2020
Автори
Бондар Максим Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті виконання дипломного проекту було розроблено покращену технологію пошуку та ідентифікації документів на фотографії. Розроблено технологія дозволяє пришвидшити процес сканування документів за рахунок одночасного сканування декількох документів, покращує якість отриманих документів за рахунок аналізу чіткості граней об’єктів на зображені та блокуванню можливості сканування документів низької якості. Також розроблена технологія дозволяє аналізувати прямокутні області на наявність текстових областей, щоб з упевненістю відносити їх до документів. Для перевірки ефективності розробленої технології на практиці було розроблено застосунок для мобільних пристроїв на базі операційної системи iOS. Даний застосунок дозволяє сканувати документи із зображень з галереї та камери смартфону. Для ефективної роботи із зображеннями використовується формат JPEG та PNG, які компанія Apple рекомендує для роботи в своїх застосунках. В ході розробки програмного продукту було побудовано та натреновано згорткову нейронну мережу, яка дозволяє класифікувати отримані документи до певних класів для розширення можливостей сортування та групування відсканованих документів за класами. В процесі навчання було досягнуто похибки у 9.17 %, що дозволяє з високою точністю визначати класи документів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бондар М. О. Система пошуку та ідентифікації документів на фотографії для мобільних пристроїв на базі операційної системи iOS : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 122 Комп’ютерні науки / Бондар Максим Олександрович. - Київ, 2020. - 95 с.