Особливості формалізації контекстів аргументації

Дата
2017
Автори
Тищенко Микита Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена аналізу поняття контексту аргументації з точки зору можливостей його формального вираження. Виявлено низку теоретичних проблем, пов'язаних з визначенням різновидів контекстів аргументації в типології Волтона-Краббе та прагма діалектичній теорії контексту. Зокрема, проблеми доречності визначення еристичного діалогу як окремого контексту, невідповідності діалогу дослідження реальному процесу наукового дослідження та недостатній аргументаційні складовій діалогу пошуку інформації. Досліджено використання можливостей формальної діалектики та семантичного підходу для формалізації контекстів аргументації. Визначено переваги діалогової гри як інструменту формалізації, важливість побудови аргументаційної системи та розширення епістемічної бази агента аргументації. Уточнено співвідношення між поняттям діалогу переконання у типології Волтона-Краббе та прагма-діалектичної критичної дискусії. Виокремлено ключову роль контексту у розрізненні цих понять. Обґрунтовано уявлення про появу та еволюцію поняття контексту в межах теорії аргументації. Запропоновано логічний інструментарій для формалізації контекстів аргументації у прагма-діалектиці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Тищенко М. В. Особливості формалізації контекстів аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 – логіка / Тищенко Микита Валерійович. - Київ, 2017. - 213 с.
Зібрання