Інтерактивність в атласній картографії

Дата
2021
Автори
Краковський Станіслав Павлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідженню взаємодії в сучасній атласній картографії приділено недостатньо уваги, а питання інтерактивності, як правило, зосереджені лише на графічному інтерфейсі електронних атласів та їх інтерактивних функцій. Для заповнення цієї прогалини в роботі запропоновано концепцію атласної взаємодії як окремого виду взаємодії між користувачами та електронними атласами, а також атласної інтерактивності як ступеню, у якій користувачі та/або атлас здатні підтримувати взаємодію. Окрема увага приділена інтерактивності електронних атласів, для якої розроблено алгоритм оцінки за окремими показниками інтерактивності. З’ясовано відмінності між інтерактивними функціями та операторами взаємодії, створено класифікацію інтерактивних функцій, яка враховує досвід попередніх класифікацій, а також сучасні тенденції розвитку електронних атласів. Отримані результати ґрунтуються на аналізі електронного атласного картографування та праць із взаємодії та інтерактивності в картографії. Зокрема, проведено дослідження еволюції концепції атласу в часі та у розрізі парадигм картографії, з’ясовано сутність та відмінності понять «взаємодії» та «інтерактивності», їх міждисциплінарні витоки та характер застосування в картографії. Результати дослідження можуть бути використані у процесі розробки електронних атласів, з метою її пришвидшення та спрощення, а також у теоретичних дослідженнях, присвячених концепції електронного атласу та аспектам його використання різними категоріями користувачів. Ключові слова: атласна картографія, електронний атлас, взаємодія, атласна взаємодія, інтерактивність, атласна інтерактивність, інтерактивність атласу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Краковський С. П. Інтерактивність в атласній картографії : випускна кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Краковський Станіслав Павлович. - Київ, 2021. - 120 с.