Топографо-геодезичні вишукування для проектування автомобільних доріг

Дата
2021
Автори
Вітер Євгеній Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто питання методики проведення топографо-геодезичних вишукувань для проектування автомобільних доріг. На основі аналізу нормативно-правового регулювання топографо-геодезичної діяльності в Україні, було встановлено та визначено основні нормативні документи якими керуються при виконанні топографо-геодезичних робіт, а також порядок використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами. Застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) як одного з методів топографо-геодезичних вишукувань може бути не лише одним із засобів створення топографічних планів, а й дозволяє вирішити цілий ряд проблем, з якими стикається сучасна сфера будівництва автомобільних доріг. Аерофотозйомка місцевості, здійснювана безпілотними літальними апаратами (БПЛА), на сьогоднішній день є актуальним і рентабельним рішенням більшості питань в галузі геодезії, топографії і картографії. БПЛА, пролітаючи по заданому маршруту як в автоматичному, так і напівавтоматичному режимі, отримує точні і достовірні фото- та відеоматеріали про місцевість, моніторинг будівель і споруд, тощо. Отримані дані з безпілотника обробляються в спеціалізованих програмних продуктах і є основою для створення цифрових та електронних карт, топографічних планів місцевості, використовуються в проектуванні будівництва, моніторингу місцевості, дозволяють вивчити рельєф, розробити проектування впорядкування територій з урахуванням раціонального використання та охорони навколишнього середовища. Визначено основні програмні засоби для обробки матеріалів польових даних для створення топографічного плану масштабу 1:500 (Agisoft Metashape, AutoCad, CloudCompare.). Ключові слова: топографо-геодезичні вишукування, безпілотні літальні апарати, аерофотозйомка, тахеометричне знімання, РТК знімання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Вітер Є. О. Топографо-геодезичні вишукування для проектування автомобільних доріг : випускна кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Вітер Євгеній Олександрович. - Київ, 2021. - 57 с.