Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика

Дата
2016
Автори
Швець В'ячеслав Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першим в українському науковому дискурсі комплексним дослідженням історії виникнення й розвитку друкованих видань болгарської національної меншини в незалежній Україні. У науковий обіг введено низку маловідомих або не відомих у вітчизняному журналістикознавстві газет та журналів, що виходили друком на території Запорізької та Одеської областей (а також в АР Крим). У роботі простежено передумови появи та етапи функціонування періодики болгарської меншини, проаналізовано контент преси на різних стадіях суспільно-політичного розвитку регіону, з’ясовано роль друкованих видань болгарського етносу у відродженні й збереженні національної ідентичності та утвердженні української громадянської свідомості, виявлено закономірності у застосуванні принципів мовної політики редакціями болгарськомовних видань, на прикладі періодики болгарської меншини розглянуто тенденції розвитку етнічної преси в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Швець В. М. Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Швець В'ячеслав Михайлович. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання