Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас- магнетит

Дата
2017
Автори
Шулима Сергій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню процесів кластероутворення в магнітних рідинних системах (МРС) гас-магнетит. Головна увага приділяється дослідженню процесів формування та трансформування кластерної структури в класичних і структурованих МРС гас-магнетит під дією імпульсного магнітного поля та температури. В даній роботі на прикладі МРС гас-магнетит проведено дослідження процесів кластероутворення як в класичних (високостабілізованих), так і в структурованих МРС із застосуванням, зокрема, оптичних методів. Такі дослідження необхідні для фундаментального розуміння властивостей кластерів магнітних наночастинок в МРС: їх морфології (розмірів, форми, структури, просторової орієнтації), швидкості росту та руйнування кластерів тощо. Знання про зміну внутрішньої структури МРС важливі для ефективного практичного застосування МРС в існуючих та нових галузях науки, техніки, медицини. У роботі представлено експериментальні результати та результати комп’ютерного моделювання особливостей формування та трансформування внутрішньої структури структурованої МРС при її циклічному нагріванні та охолодженні. Експериментально досліджено перетворення внутрішньої структури тонких шарів ( h =100 мкм) МРС гас-магнетит в планарному магнітному полі. За допомогою моделювання методом молекулярної динаміки розглянуто особливості руйнування кластера граничного розміру при його нагріванні в магнітному полі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Шулима С. І. Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас- магнетит : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Шулима Сергій Ігорович. - Київ, 2017. - 136 с.
Зібрання