Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Рt, Рd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2

Дата
2017
Автори
Федоренко Георгій Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено встановленню зв'язку між фізико-хімічними властивостями, морфологією, станом поверхневого шару нанорозмірних Pd,Pt-вмісних матеріалів на основі SnO2, їх каталітичною активністю в реакції окиснення метану та характеристиками створених на їх основі адсорбційно-напівпровідникових сенсорів, призначених для визначення малих концентрацій CH4 в повітрі. В роботі розроблено методики одержання та формування напівпровідникових сенсорних наноматеріалів на основі SnO2, Pd/SnO2 та Pt/SnO2. Золь-гель методом з використанням різних прекурсорів синтезовано наноматеріали на основі SnO2 з різним розміром частинок (5 – 6 нм і 10 – 11 нм) та одержано сенсорні напівпровідникові матеріали Pd/SnO2 та Pt/SnO2 з різним вмістом каталітично-активних добавок. Досліджено фізико-хімічні властивості, фазовий склад, морфологію, стан поверхневого шару та каталітичну активність в реакції окиснення СН4 одержаних нанорозмірних Pd, Pt – вмісних матеріалів на основі діоксиду олова. Створено сенсори на основі нанорозмірних матеріалів Pt/SnO2, Pd/SnO2 з різним вмістом каталітично активних добавок та вивчено їх характеристики - електричний опір на повітрі, чутливість до метану при різних температурах сенсорів, діапазон вимірювання концентрації метану, швидкодію та стабільність сенсорів при різних температурах їх роботи. Ключові слова: діоксид олова, нанорозмірні матеріали, платина, паладій, каталізатори, адсорбційно-напівпровідниковий сенсор, метан.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Рt, Рd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 - фізична хімія / Федоренко Георгій Васильович. - Київ, 2017. - 183 с.
Зібрання