Концептуалізація світу в творах українських письменників-фантастів другої половини ХХ століття

Дата
2016
Автори
Осадча Ольга Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Методи, застосовані в дисертаційній роботі, включають загальнонаукові (індукції, дедукції, класифікації та систематизації, використані для інтерпретації фантастичних текстів як віддзеркалення елементів цілісного світогляду, мови фантастики та її лексичного рівня як утілення концептуальної КС фантастики) і спеціальні лінгвістичні – описовий (застосовується при доборі й систематизації мовних фактів, що репрезентують лексичний рівень творів фантастичного жанру), метод концептуального аналізу (застосований при інтерпретації лексики текстів фантастики), порівняльно-історичний (застосований при етимологічній інтерпретації авторської неології та промовистих онімів з метою визначення ролі автора як мовотворця та місця кожної лексеми в авторській мовній КС).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Осадча О. С. Концептуалізація світу в творах українських письменників-фантастів другої половини ХХ століття : 10.02.01 – українська мова : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Осадча Ольга Сергіївна. - Київ, 2016. - 24 с.
Зібрання