Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів)

Дата
2016
Автори
Григор’єв Олександр Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є визначення домінантних особливостей ідіостилю публіцистичних текстів М. Хвильового шляхом реконструкції концептуального простору його памфлетів та опису МКС автора як МО. У дисертації вперше здійснене комплексне дослідження ідіостилю публіцистики М. Хвильового як утілення МО автора й індивідуальної вербалізації МКС етносу, змодельовано мовне відображення ККС автора, зокрема концептуальної дихотомії, в полемічних текстах на різних мовних рівнях (словотвір, лексична специфіка, оніми, фразеологія, тропи та фігури, синтаксис); уточнено лінгвістичні інтерпретації полемічного тексту, памфлету, положення теорії МКС у застосуванні до ідіостилю й публіцистичних текстів; дістали подальший розвиток теорії МКС і МО, ідеї антропоцентризму лінгвістики (у застосуванні до авторської мовотворчості), ефективності міждисциплінарного контексту лінгвістичного дослідження, діалектики внутрішньо-, зовнішньо- та позамовних чинників розвитку мови, зокрема ідіостилю й МО.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Григор’єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : 10.02.01 – українська мова : дис. ... канд. філол. наук / Григор’єв Олександр Миколайович. - Київ, 2016. - 249 с.
Зібрання