Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 3 з 3
 • Документ
  Перманентна громадянська війна в СРСР як явище радянської повсякденності
  (2021) Прінц Ігор Володимирович; Мордвінцев В'ячеслав Михайлович
  В магістерській роботі на основі аналізу опублікованих матеріалів робиться спроба по-новому показати історію громадянської війни в СРСР у 20 – поч. 40-х рр. ХХ ст., її датування та перманентність. Автором проаналізовано сучасні наукові підходи щодо поняття громадянської війни, а також щодо місця та значення феномену громадянської війни в СРСР, зв’язку з революцією 1917 року. Запропоновано власне визначення терміну громадянської війни на прикладі історії СРСР ХХ ст. Досліджено репресивну політику радянської влади, яка була направлена на встановлення тоталітарного режиму; розкрито заходи, спрямовані на ліквідацію опозиційних політичних сил, суспільних прошарків, які не були лояльними до радянської влади. Висвітлено особливості терору комуністичної влади в різних регіонах СРСР, в тому числі й проти місцевого керівництва правлячої партії; доведено, що терор як інструмент більшовиків для ліквідації будь-якої опозиції був засобом забезпечення реалізації масштабних соціально-економічних проектів і в той час – громадянського протистояння.
 • Документ
  Чеченська республіка: від проголошення Незалежності до Хасав’юртських угод
  (2021) Одінцова Софія Олегівна; Ляпіна Олена Валеріївна
  У кваліфікаційній роботі розглянуто процес державотворення Чеченської республіки Ічкерія, проаналізовані витоки і причини конфлікту республіканських органів влади з центральним федеральним урядом та подальше збройне протистояння. Досліджено й внутрішньополітичну кризу в Чеченській республіці, неоднорідність суспільства в питаннях здобуття незалежності. Проблеми в середині Чеченської Республіки, зокрема, питання балансу між світською та релігійною владою, негативні тенденції в армії, що відобразились у зростанні впливу польових командирів, терористичні акти – це все дає підставу стверджувати про процеси радикалізації чеченського суспільства, загострення внутрішньої кризи та дає розуміння, що Хасав'юртські угоди, аж ніяк не могли поставити крапку в Чеченському конфлікті.
 • Документ
  Соціально-економічне становище жіночих монастирів Російської держави наприкінці ХVll-XVIII ст.
  (2022) Ірчак Ірина Вікторівна; Мордвінцев В'ячеслав Михайлович
  The master's thesis is devoted to the study of the socio-economic situation of the nunneries of the Russian state of the late seventeenth and eighteenth centuries. The peculiarities of the regulation of the internal life of women's monasteries and the nature of the restrictions established by the state are analyzed. The factors that influenced the formation of the social composition of the monasteries are clarified, its characteristics are given. It was established that the economic situation of the nunneries of the mentioned period depended on the decrees of the authorities, which were characterized by secularization tendencies, and also differed significantly from the position of the men's monasteries. The widespread problem of low incomes from small estates and in some cases their absence in a large part of nunneries is pointed out. Identified ways to obtain monasteries and nuns livelihood. The peculiarities of the preparation and implementation of secularization reform are traced, its consequences for the nunneries of Central Russia and the Left Bank of Ukraine are outlined. Particular attention is paid to the comparison of the provisions applicable to the monasteries of these regions.