Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу

Дата
2016
Автори
Горбов Владислав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження здійснено завдяки використанню комплексу загальнонаукових методів пізнання: системний аналіз (для характеристики теоретичних основ дослідження соціального управління та соціального аудиту в їх теоретичній та практичній взаємозалежності); генетичний метод (для аналізу процесів виникнення, становлення та послідовності стадій розвитку соціального аудиту в освітній сфері); соціологічні методи збору та аналізу даних (анкетування – для збору емпіричної інформації, аналіз вторинних даних тощо). Дослідження включає: теоретико-методологічну складову – систематизацію і аналіз концептуальних підходів до соціального аудиту; визначення місця соціального аудиту в системі діагностики якості освітніх послуг; співвідношення соціального аудиту в освітній сфері з релевантними соціологічними конструктами (моніторинг, експертиза, діагностика, оцінка тощо);емпіричну складову – анкетування та аналіз вторинних даних для виявлення сутнісних характеристик соціального аудиту, визначення його ролі в забезпеченні якості освітніх послуг та підвищення ефективності функціонування ВНЗ тощо. Дослідницькою позицією соціологічного теоретизування в дисертації обрано стратегію теоретичної розробки практичної соціальної проблематики (за М. Уотерсом). Основою для соціологічного теоретизування виступала інтегрована соціологічна парадигма Дж. Рітцера та парадигма натуралізму («утилітаризму»), яку запропонувала І. Дев’ятко для аналізу проблематики інструментальної (або практичної) раціональності, до якої і відносимо соціальний аудит в освітній сфері. Також увага приділяється теорії соціальних технологій, в рамках якої соціальний аудит в освітній сфері постає як механізм діагностики. Теоретичні аспекти управлінських практик представлені крізь призму концепції соціального управління ВНЗ. Основні методичні висновки зроблені в рамках концепції соціального аудиту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Горбов В. В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Горбов Владислав Володимирович. - Київ, 2016. - 214 с.
Зібрання