Імуномодуляторні властивості екстракту з ембріональних тканин птахів 9-ти діб розвитку за індукованої імунодепресії

Дата
2018
Автори
Погоріла Марина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню ефектів екстракту з ембріональних тканин птахів 9-ти діб розвитку на процеси гемо-, імунопоезу та імуногенезу за індукованої імунодепресії. В ході роботи отримано, що в EETП 9 концентрація білка становить 0,77±0,05 мг/мл, рівень FGFb – 120±6,8 нг/мл. Цільний ЕЕТП9 справляє більш виразний стимулювальний вплив in vitro, ніж окремі його фракції за показниками рівня синтезу ІL-2 спленоцитами та фагоцитарної активності макрофагів мишей із циклофосфамідною імунодепресією. Застосування ЕЕТП 9 мишам в дозі 0,1 мг/кг перед дією γ-випромінювання (3 – 9 Гр) підвищує виживаність мишей протягом 30 діб. За імунодепресії (5 Гр) ЕЕТП 9 прискорює відновлення морфології кісткового мозку, тимусу та селезінки порівняно зі спонтанною реконституцією. Під дією ЕЕТП 9 нормалізується абсолютне число клітин кісткового мозку та популяційний склад його лімфоїдного компартменту вже на 14 добу, тимоцитів та каріоцитів селезінки – на 21 добу, що випереджає їх реконституцію за дії «Ербісол». Частка CD3+, CD4+, CD8+ у груп із застосуванням ЕЕТП 9 та «Ербісол» досягає фізіологічних значень на 7 добу, частка CD45R/B220-лімфоцитів – на 14 добу та 21 добу відповідно. Під впливом ЕЕТП 9 відновлюється функціональна активність Т-, В-лімфоцитів та нейтрофілів крові у тварин з імунодепресією на 7 діб раніше ніж у групи порівняння. Реєструється достовірно вищий рівень антитілогенезу у мишей із імунодепресією за дії ЕЕТП 9. Також ЕЕТП 9 підвищує концентрацію G-CSF, IL-6 та знижує концентрацію Flt3-ligand більшою мірою порівняно з контролем, із нормалізацією на 7 добу. Реєструється збільшення рівнів сироваткових IL-1β, IL-6 та IL-4 у мишей впродовж 1 доби після індукції імунодепресії із нормалізацією на 7 добу, тоді як за дії «Ербісол» цього не спостерігається до закінчення експерименту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Погоріла М. С. Імуномодуляторні властивості екстракту з ембріональних тканин птахів 9-ти діб розвитку за індукованої імунодепресії : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Погоріла Марина Сергіївна. - Київ, 2018. - 220 с.
Зібрання