Правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб

Дата
2017
Автори
Курова Аліна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню правового регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб. У роботі здійснено загальноправовий аналіз питань щодо розірвання трудового договору з посадовими особами, що дозволило визначити роль та місце такої підстави як припинення повноважень посадових осіб у класифікації підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника, а також досліджено особливості умов та порядку розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб як в українському законодавстві, так і в законодавстві іноземних країн. Розкрито та вдосконалено категоріально-понятійний апарат відносно досліджуваної проблематики: «посадова особа», «порядок розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб», «умови розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб», «трудові спори з приводу розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб», «юридичні гарантії при розірванні трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Курова А. А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Курова Аліна Анатоліївна. – Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання