Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах

Дата
2017
Автори
Соколова Олена Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі доведено, що оплата праці державних службовців – це врегульована законодавством система суспільних відносин, пов’язаних з установленням і здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних грошових виплат держслужбовцям за їх службову діяльність.Установлено, що систему принципів оплати праці державних службовців утворюють такі принципи, як (а) достатність рівня оплати праці, (б) гарантованість виплати заробітної плати, (в) заборона дискримінації в оплаті праці, (г) диференціація оплати праці, (ґ) установлення мінімального розміру посадового окладу.Обґрунтовано, що істотні умови державної служби становлять собою передбачені законодавством та актом про призначення на посаду умови службової діяльності держслужбовців, що значною мірою позначаються на їх правовому, організаційно-управлінському й матеріальному становищі. Однією з них є умова (система й розміри) оплати праці держслужбовців. Обстоюється нагальна потреба прийняття Закону України «Про оплату праці посадових осіб державних органів», яким належить закріпити порядок, умови й розміри оплати праці всіх посадовців, які здійснюють службову діяльність на підставі укладених трудових договорів (контрактів) у різних державних органах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Соколова О. А. Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Соколова Ольга Анатоліївна. – Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання