Правове регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності

Дата
2017
Автори
Худенко Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою роботою, присвяченою комплексному дослідженню питань правового регулювання узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності. Сформульовано визначення поняття та класифікацію узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності. Розглянуті цінові, суб’єктні, територіальні, товарні, кількісні та інші обмеження, які застосовуються суб’єктами господарювання в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності. Розкрито особливості здійснення горизонтальних та вертикальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності, а також проаналізованоправові позиції конкурентних відомств і судів США та Європейського Союзуз відповідних питань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Худенко О. О. Правове регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Худенко Олександр Олександрович. – Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання