Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин.

Дата
2017
Автори
Кисельова Олена Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячене комплексному аналізу теоретико-правових аспектів правового регулювання трудових відноси та відносин, тісно пов’язаних з трудовими. У роботі визначено поняття правового регулювання трудових відносин, відмежовано його від суміжних правових категорій; з’ясовано роль міжнародного, державного та договірного правового регулювання відносин у сфері праці; досліджено співвідношення різних рівнів правового регулювання в окремих групах трудових правовідносин. Значна увага приділена аналізу міжнародно-правового та договірного регулювання праці. Зокрема, обґрунтовується необхідність підвищення ролі договірного правового регулювання, імплементації міжнародних та європейських трудових стандартів в національне законодавство. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у досліджуваній сфері.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кисельова О. І. Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, (081 – Право) / Кисельова Олена Іванівна. - Київ, 2017, - 42 с.
Зібрання