Повтори та їх відтворення в перекладі на основі поезії Густаво Адольфо Беккера

Дата
2023
Автори
Спідчук Вікторія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні відтворення повторів на основі текстів перекладу поезії Густаво Адольфо Беккера. Об’єктом дослідження є оригінальні твори Густаво Адольфо Беккера та їх відтворення в українському перекладі такими перекладачами, як Криштальська О.В, Латник Г.В. та Борщевський С.Ю. Предметом дослідження є способи відтворення повторів в українському перекладі поезії Густаво Адольфо Беккера. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що автором було розглянуто повтори у поезії Г.А Беккера та визначено основні способи їх перекладу з іспанської мови на українську. Надано визначення перекладу, зокрема художньому перекладу, розглянута проблематика відтворення повторів у перекладознавстві, його види та функції в художньому творі оригіналу та шляхи відтворення в тексті перекладу. Досліджені трансформації, до яких вдаються перекладачі під час відтворення творів Беккера в тексті перекладу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Спідчук В. О. Повтори та їх відтворення в перекладі на основі поезії Густаво Адольфо Беккера : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Спідчук Вікторія Олександрівна. – Київ, 2023. – 46 с.