Особливості відтворення французьких діалогічних конструкцій в українському перекладі роману Ерве Ле Телльє «Аномалія»

Дата
2023
Автори
Одноліткова Олександра Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у здійсненні мовностилістичного аналізу перекладу модально забарвлених діалогічних конструкцій роману-новели Ерве Ле Телльє «Аномалія». Об’єктом дослідження є перекладацькі стратегії відтворення французьких діалогічних конструкцій та притаманної їм суб’єктивної модальності в українському перекладі роману, що досліджується. Предмет дослідження становить діалогічний текст першотвору та його український переклад. Новизна наукової роботи полягає в тому, що в ній вперше вивчається український переклад роману-новели Ерве Ле Телльє «Аномалія», здійснений Іваном Рябчиєм; досліджується, зокрема, відтворення діалогічних структур художнього тексту. Під час дослідження розглянуто діалогічні єдності питання- відповідь та стимул-реакція в романі Ерве Ле Телльє «Аномалія». Вивчено особливості відтворення французьких діалогіних конструкцій в українському перекладі роману. Виявлено, що на лексичному рівні мовлення персонажів роману характеризується використанням антропонімів, вигуків, розмовної лексики, інтернаціоналізмів, сталих виразів та обсценної лексики. На стилістичному рівні було виділене використання персонажами таких тропів і фігур мовлення, як: гіпербола, метонімія, порівняння, риторичне запитання та емфаза.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Одноліткова О. А. Особливості відтворення французьких діалогічних конструкцій в українському перекладі роману Ерве Ле Телльє «Аномалія» : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Одноліткова Олександра Андріївна. – Київ, 2023. – 55 с.