Специфіка перекладу українською судових рішень Верховного Суду США у галузі свободи преси

Дата
2023
Автори
Галапна Лілія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у комплексному аналізі лінгвостилістичного аспекту перекладу текстів судових рішень на прикладі рішень у галузі свободи преси, опублікованих ВС США у виданні United States Reports та збірки перекладів українською «Свобода преси. Рішення Верховного Суду США». Об’єктом вивчення є специфіка перекладу судових рішень Верховного Суду США у галузі свободи преси українською мовою, предметом дослідження виступають стратегії і тактики відтворення українською лінгво-стильового та синтаксичного аспектів текстів судових рішень Верховного суду США. Теоретична цінність та практичне значення дослідження визначаються тим, що проведений аналіз лінгвостилістичних особливостей текстів судових рішень ВС США може становити певний внесок у розробку теорії судового перекладу. У результаті аналізу перекладу аргументативних стратегій та тактик, які використовуються суддями ВС США в основних рішеннях та окремих думках було виділено основні стратегії перекладу аргументації: еквівалентний та описовий переклад, а також застосуваннях смислової модуляції та контекстуальної заміни. Виявлено, що стратегії, які апелюють до емоцій, є ключовим інструментом для створення образності та експресивності в тексті, що відрізняє текст судових рішень ВС США від інших юридичних текстів. Проведене дослідження продемонструвало, що якість судового перекладу має першочергове значення для правозастосування та регулювання правових відносин, оскільки переклад повинен відповідати правовому узусу та забезпечувати реалізацію суспільного призначення текстів судового дискурсу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки
Бібліографічний опис
Галапна Л. Специфіка перекладу українською судових рішень Верховного Суду США у галузі свободи преси : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Галапна Лілія. – Київ, 2023. – 93 с.