Переклад економічної науково-популярної літератури

Дата
2023
Автори
Ходирева Єлизавета
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні способів перекладу економічної науково-популярної літератури з англійської мови на українську. Об’єктом дослідження є переклад науково-популярних текстів. Предметом дослідження є способи перекладу економічної науково-популярної літератури з англійської мови на українську. Теоретичне значення дослідження полягає в удосконаленні й конкретизації понятійного апарату перекладознавства, перекладацьких трансформацій. Практична частина дослідження присвячена аналізу особливостей перекладу науково-популярних текстів економічної тематики з англійської мови українською. Матеріалом дослідження стали тексти науково-популярних книг економічного дискурсу, а саме: Hill N. Think And Grow Rich (Думай і багатій); Reinhart C. M., Rogoff K. S. This time is different. Eight Centuries of Financial Folly (Циклічна історія фінансових криз) та їх переклади українською мовою. Було з’ясовано, що науково-популярні тексти економічного спрямування – тексти наукового дискурсу економічного спрямування, адаптовані для читачів широкого кола, які не є спеціалістами з цієї ґалузі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ходирева Є. Переклад економічної науково-популярної літератури : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Ходирева Єлизавета. – Київ, 2023. – 73 с.