Стратегії перекладу актів ACQUIS ЄС в галузі торгівлі

Дата
2023
Автори
Литовка Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у визначенні ключових способів перекладу актів ЄС в галузі торгівлі та комплексному аналізі застосованих перекладацьких стратегій і трансформацій. Об’єктом дослідження є тексти актів ЄС в галузі торгівлі та їх офіційні переклади українською мовою. Предметом дослідження є стратегії відтворення характеристик англомовних актів ЄС у сфері торгівлі як різновиду юридичного дискурсу. Теоретичне значення роботи полягає в глибокому дослідженні особливостей юридичного перекладу та перекладу англомовних правових актів ЄС. Практичне значення дослідження зумовлене можливістю застосовувати його результати на практиці при перекладі актів ЄС на українську мову не тільки у галузі торгівлі, а також використовувати його матеріали на практичних заняттях з юридичного перекладу у вищих навчальних закладах. Проаналізовано переклади актів ЄС у галузі торгівлі, зроблено висновок, що перекладачі здебільшого вживають лексико-граматичні трансформації, особливо граматичні заміни та транспозиції (перестановки). Найменш продуктивними виявились саме лексико-семантичні трансформації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Литовка А. Стратегії перекладу актів ACQUIS ЄС в галузі торгівлі : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Литовка Анастасія. – Київ, 2023. – 95 с.