Правове регулювання інституту авторизованого економічного оператора за законодавством України та Європейського Союзу

Дата
2023
Автори
Острікова Тетяна Георгіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням становлення інституту АЕО в Україні та ЄС. Ключові слова: АЕО, правовий інститут, фінансове право, публічні фінанси, фінансово-правове регулювання, приватний і публічний інтерес, розсуд, корупція, податкове законодавство, податки, принципи, митні процедури, митне оформлення, митні органи, спрощення, Митний кодекс ЄС, законодавство країн ЄС.
The dissertation is a comprehensive study of the formation of the AEO institute in Ukraine and the EU. Key words: АЕО, law institute, financial law, public funds, financial-legal regulation, private and public interest, discretion, corruption, tax legislation, taxes, principles, customs procedures, customs clearance, customs authorities, simplifications, Union Customs Code, legislation of EU countries.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Острікова Т. Г. Правове регулювання інституту авторизованого економічного оператора за законодавством України та Європейського Союзу : дис. … д-ра філософії : 081 Право / Острікова Тетяна Георгіївна. - Київ, 2023. - 220 с.
Зібрання