Програмний модуль аналізу тональності україномовних текстів із соціальної мережі «Твіттер»

Дата
2023
Автори
Мензатюк Олександра Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено дослідження сучасних методів аналізу тональності текстів, розглянуто процес попередньої обробки текстових даних і загальний алгоритм аналізу тональності, розроблено алгоритм визначення тональності тексту, заснований на кластеризації, реалізовано програмне забезпечення для аналізу, оцінки, інтерактивної взаємодії і налаштування параметрів розробленого алгоритму. Ключові слова: аналіз тональності, корпус, обробка природної мови, кластеризація, машинне навчання без вчителя.
In this graduation thesis, a study of modern methods of text sentiment analysis was carried out, the process of preprocessing text data and a general algorithm of sentiment analysis were considered, an algorithm, which is based on clustering, for determining the sentiment of the text was developed, software for analysis, evaluation, interaction, and parameter tuning of the developed algorithm was implemented. Keywords: sentiment analysis, corpus, natural language processing, clustering, unsupervised machine learning.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мензатюк О. П. Програмний модуль аналізу тональності україномовних текстів із соціальної мережі «Твіттер» : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мензатюк Олександра Петрівна. – Київ, 2023. – 89 с.