Інтелектуальна система розпізнавання ознак пожежі в відеопотоці

Дата
2023
Автори
Попова Єлизавета Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є розробка системи оцінки ефективності наукових та науково-технічних проектів, яка дозволить автоматизувати частину процесів розрахунків та аналізу. Об’єктом дослідження в даній роботі є наукові та науково-технічні проекти. Предметом дослідження – оцінювання та вибір наукових та науково-технічних проектів. У першому розділі даної кваліфікаційної роботи досліджені процеси, методи та засоби пов’язані з оцінкою та відбором науково-технічних проектів для подальшої підтримки. На основі проведеного аналізу сформульована постановка задачі з метою створення системи оцінки та вибору науково-технічних проектів. У другому розділі описана відповідна математична модель. Представлені формули які будуть використані для розрахунків та сформовані критерії оцінювання. Третій розділ присвячений проектуванню та безпосередній розробці системи оцінки та вибору науково-технічних проектів. Проведене тестування та представлений тестовий приклад. Ключові слова: науково-технічні проекти, критерій, оцінка.
In the first section of this final qualification work, the processes, methods, and tools related to the evaluation and selection of scientific and technical projects for further support are investigated. Based on the conducted analysis, the problem statement is formulated for the purpose of the creating a system for evaluating and selecting scientific and technical projects. The second section describes the corresponding mathematical model. Formulas that will be used for calculations and evaluation criteria are presented. The third section is dedicated to the design and development of the evaluation and selection system for scientific and technical projects. Testing has been conducted, and a test example is presented. Key words: scientific and technical projects, criterion, assessment.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Попова Є. П. Інтелектуальна система розпізнавання ознак пожежі в відеопотоці : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Попова Єлизавета Петрівна. – Київ, 2023. – 59 с.