Нейромережевий застосунок синтезу голосу

Дата
2023
Автори
Лаврій Руслан Романович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В останні роки дослідження в області синтезу речі (TTS) з клонуванням голосу набувають все більшої популярності. Клонування голосу дозволяє створювати синтезовану мову, яка максимально наближена до оригінального голосу мовця. Це має широкий спектр застосувань, включаючи аудіокниги, розмовні асистенти, озвучення фільмів та інші додатки, де натуральність мовлення є критичними факторами. Метою кваліфікаційної роботи є розробка нейромережевого застосунку для синтезу голосу з використанням TTS-системи Tacotron 2. Застосунок буде забезпечувати здатність створювати синтезовану мову, що точно відтворює особливості оригінального голосу говорячої особи. Об’єктом дослідження є технології синтезування голосу з використанням TTS-системи Tacotron 2. Предметом дослідження є розробка нейромережевого застосунку для синтезу голосу з використанням TTS-системи Tacotron 2. Результати роботи. Нейромережевий застосунок синтезу голосу на основі алгоритму TTS – Tacotron. Ключові слова: клонування голосу, синтез речі, TTS, Tacotron 2, програмний модуль, нейромережевий застосунок.
In recent years, speech-to-speech (TTS) research with voice cloning has become increasingly popular. Voice cloning allows you to create a synthesized speech that is as close as possible to the speaker's original voice. This has a wide range of applications, including audiobooks, conversational assistants, film dubbing, and other applications where naturalness of speech is critical. The purpose of the qualification work is to develop a neural network application for voice synthesis using the Tacotron 2 TTS system. The application will provide the ability to create synthesized speech that accurately reproduces the features of the speaker's original voice. The object of research is voice synthesis technology using the Tacotron 2 TTS system. The subject of research is the development of a neural network application for voice synthesis using the Tacotron 2 TTS system. Work results. Neural network application of voice synthesis based on the TTS algorithm - Tacotron. Keywords: voice cloning, thing synthesis, TTS, Tacotron 2, software module, neural network application.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Лаврій Р. В. Нейромережевий застосунок синтезу голосу : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Лаврій Руслан Романович. - Київ, 2023. - 62 с.