Програмний модуль аналізу скарг на фінансові послуги компаній

Дата
2023
Автори
Козак Владислав Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз математичних методів кластеризації, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує дозволяє проводити зручну кластеризацію даних, бачити візуальне представлення результатів та зберігати в зручну структуру. Ключові слова: кластер, кластеризація, параметр, змінна, відстань, скарга, проблема, продукт.
In the final qualification work, an analysis of mathematical methods of clustering was carried out, information and software was developed, which allows you to carry out convenient clustering of data, see a visual representation of the results and store them in a convenient structure. Key words: cluster, clustering, parameter, variable, distance, complaint, problem, product.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Козак В. В. Програмний модуль аналізу скарг на фінансові послуги компаній : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Козак В. В. - Київ, 2023. - 98 с.