Нейромережний застосунок розпізнавання емоцій

Дата
2023
Автори
Ківачук Інна Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проведено аналіз літератури, вивчено існуючі нейромережні застосунки та сформульовано задачу дослідження. Була розроблена архітектура системи, включаючи функціональний аналіз та вибір методології. Для розпізнавання обличчя використовувався класифікатор Хаара, а для розпізнавання емоцій – нейронна мережа CNN. Також були обґрунтовані вибір програмних засобів, представлена структура програмного забезпечення та надано керівництво користувача. В роботі також описано процес тестування нейромережного застосунку. Ключові слова: розпізнавання емоцій, нейромережний застосунок, класифікатор Хаара, нейронна мережа CNN.
This thesis analyzes the literature, examines existing neural network applications, and formulates the research objective. The system architecture was developed, including functional analysis and methodology selection. The Haar classifier was used for face recognition, and the CNN neural network was used for emotion recognition. The choice of software tools was also justified, the software structure was presented, and a user guide was provided. The thesis also describes the process of testing the neural network application. Keywords: emotion recognition, neural network application, Haar classifier, CNN neural network.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Ківачук І. П. Нейромережний застосунок розпізнавання емоцій : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Ківачук І. П. - Київ, 2023. - 71 с.