Програмна система надання рекомендацій щодо плану дієт та фізичних вправ для хворих на діабет 2-го типу

Дата
2023
Автори
Чорненький Денис Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз поточних проблем, з якими стикаються хворі на діабет, вже створених додатків та вебсайтів для надання медичної допомоги, залучено методи інтелектуальних технологій для точного та швидкого реагування на відхилені від норми ситуації. Окрім цього, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує процедури оцінки поточних даних пацієнтів за життєво важливими критеріями в умовах прогнозування та рекомендує на основі отриманих даних найкращий спосіб полегшення протікання визначеної хвороби. Ключові слова: інтелектуальні технології, програмне забезпечення, діабет 2-го типу, життєво важливі критерії, оцінка, рекомендації.
In this graduation thesis, an analysis of the current problems faced by patients with diabetes, already created applications and websites for the provision of medical care was carried out, methods of intelligent technologies were involved for accurate and quick response to abnormal situations. Information and software was developed, which performs procedures for evaluating current patient data according to vital criteria in forecasting conditions and recommends the most relevant solution based on the received data. Keywords: intelligent technologies, software, type 2 diabetes, vital criteria, assessment, recommendations.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Чорненький Д. О. Програмна система надання рекомендацій щодо плану дієт та фізичних вправ для хворих на діабет 2-го типу : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Чорненький Д. О. - Київ, 2023. - 94 с.