Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів

Дата
2023
Автори
Ковальчук Оксана Геннадіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження : оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою сучасних методів, виявлення їх переваг та недоліків. Об’єкт дослідження: сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів. Предмет дослідження: модель Марковіца, генетичний алгоритм. Результати роботи: на прикладі даних десятьох публічних компаній розглянуто застосування моделі Марковіца та генетичного алгоритму для пошуку ефективного портфелю цінних паперів. В якості альтернативного методу розроблено генетичний алгоритм та порівняно його ефективність з моделлю Марковіца. В роботі розглянутий класичний підхід, запропонований Марковіцем, та ряд нових, що допомагають послабити ряд припущеннь. В першій модифікації для розрахунку очікуваних прибутковостей використовуються не історичні дані, а дані з деякими модифікаціями оцінені за допомогою більш сучасної моделі CAPM, що походить майже повністю від моделі Марковіца. В другій процедурі задля обмеження границі ефективних портфелів забороняється використання коротких позицій. Цей підхід є адаптивною оптимізацією структури портфелю і підходить для малих інвесторів або фізичних осіб, які тільки знайомляться з інвестиційним ринком. Третій метод є комбінацією адаптивного методу з дозволом використання коротких позицій в деяких випадках за певних умов прибутку ЦП, що входять в портфель. Ключові слова: сучасна портфельна теорія, модель Марковіца, оптимізація портфелю, ефективний портфель, прибутковість, ризик, інвестиції, генетичний алгоритм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Ковальчук О. Г. Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 124 Системний аналіз / Ковальчук Оксана Геннадіївна. – Київ, 2023. – 51 с.