Розв’язання задач цілочислової оптимізації з неточно заданими дробово-лінійними цільовими функціями

Дата
2023
Автори
Кубічка Максим Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи – розробка і обґрунтування нових математичних моделей і алгоритмів розв’язання задач дробово-лінійної оптимізації за умов неоднозначно заданих даних цільової функції. Об’єкт дослідження – задачі цілочислової оптимізації з неточно заданими даними. У процесі виконання роботи розроблено математичні моделі та досліджено нові та модифіковано існуючі алгоритми цілочислового дробово-лінійного програмування, створено відповідні програмні засоби для розв’язання задачі цілочислової оптимізації з множинно заданими векторами дробово-лінійної цільової функції, яка має багато практичних застосувань. Ключові слова : алгоритми, дробово-лінійна цільова функція, задачі цілочислової оптимізації, математичні моделі, неоднозначно задані дані, екстремальні стратегії, рентабельність виробництва.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Кубічка М. А. Розв’язання задач цілочислової оптимізації з неточно заданими дробово-лінійними цільовими функціями : кваліфікаційна робота … бакалавр : 124 Системний аналіз / Кубічка Максим Андрійович. – Київ, 2023. – 45 с.