Відтворення британських суспільно-політичних реалій українською мовою (на матеріалі новин BBC)

Дата
2023
Автори
Чухлєбова Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено аналізу особливостей перекладу суспільно-політичних реалій з англійської мови українською на матеріалі текстів статей англомовного ресурсу BBC-News. Аналіз теоретичних джерел дозволив встановити, що лінгвокультурні реалії – це особлива категорія слів, яка є засобом вираження та позначення об'єктів й предметів побуту, культури, соціального життя та історичного розвитку, які є екзотичними для інших народів. Реалії включають поняття географічного, етнографічного, суспільно-історичного, міфологічного, фольклорного змісту та займають важливе місце в лексичній системі мови, оскільки відображають унікальні аспекти кожної культури. Встановлено, що під час перекладу новинних текстів виникають складнощі через їх лексико-стилістичні особливості, які включають в себе значну кількість стійких виразів та кліше, термінологію, використання власних назв, експресивність висловів, присутність культурних реалій, застосування фразеологічних виразів та ідіом, а також різноманітні стилістичні фігури. Лінгвокультурна адаптація найчастіше застосовується під час перекладу новин. Отже, для перекладача важливо здійснювати адаптацію тексту до носіїв іншої культури, використовуючи мовні засоби та прийоми, які будуть звичними для носіїв цієї мови, тому перекладач вдається до застосування перекладацьких трансформацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чухлєбова М. Відтворення британських суспільно-політичних реалій українською мовою (на матеріалі новин BBC) : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Марія Чухлєбова. - Київ, 2023. - 49 с.