Специфіка перекладу реалій в туристичному дискурсі (на матеріалі українських перекладів англомовних туристичних сайтів)

Дата
2023
Автори
Хасіба Хадж Алі
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є мовні реалії в туристичному дискурсі. Предметом дослідження є структурно-стилістичні особливості та прийоми перекладу мовних реалій в туристичному дискурсі. Наукова новизна дослідження полягає у спробі комплексного аналізу мовних реалій на матеріалі англійської та української мов, а також способів та прийомів їхнього перекладу в туристичному дискурсі. Теоретичне значення роботи полягає у її внеску до таких лінгвістичних галузей як перекладознавство спеціалізованих текстів, зокрема туристичного дискурсу, термінознавство, етнолінгвістика, лінгвокраїнознавсто. Практична значимість дослідження полягає в можливості використання його результатів при вивченні особливостей перекладу мовних реалій з однієї мови іншою.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Хасіба Хадж Алі. Специфіка перекладу реалій в туристичному дискурсі (на матеріалі українських перекладів англомовних туристичних сайтів) : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Хасіба Хадж Алі. - Київ, 2023. - 58 с.