Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологіях

Дата
2023
Автори
Мальований Дмитро
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботi дослiджується гомоморфне шифрування, зокрема BGV (Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan) схема. Гомоморфне шифрування є принципово новим пiдходом до захисту конфiденцiйних даних, який дозволяє виконувати обчислення над зашифрованими даними, зберiгаючи їх у зашифрованому виглядi. Об’єктом роботи є дослiдження можливостей використання гомоморфного шифрування в хмарних та туманних обчисленнях. Предметом роботи, є реалiзацiя спрощеної банкiвської системи, для демонстрацiї можливостей гомоморфного шифрування. У роботi було реалiзовано клiєнт-серверний застосунок банкiвської системи з використанням бiблiотеки HeLib. У цiй системi сервер зберiгає iнформацiю про рахунки користувачiв у зашифрованому форматi в базi даних. Усупереч обмеженням та недолiкам, гомоморфне шифрування має значний потенцiал для захисту даних у хмарних та туманних технологiях, де конфiденцiйнi данi можуть бути обробленi без необхiдностi розкриття їх змiсту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мальований Д. Гомоморфне шифрування для захисту даних в хмарних та туманних технологіях : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мальований Дмитро. – Київ, 2023. – 53 с.