Особливості функціонування запозичень із польської мови в українськомовних текстах кінця XVІ - XVІІ століття

Дата
2023
Автори
Кучер Ірина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено особливості функціонування полонізмів у староукраїнських полемічних і ділових текстах кінця ХVІ століття. Об’єкт наукового дослідження: запозичення в староукраїнській мові на прикладі Листа до князя Костянтина Острозького від 3 червня 1598 року Іпатія Потія, Отпису Клірика Острозького та Вижвівської актової книги. Предмет дослідження: лексичні особливості запозичень з польської мови в староукраїнських текстах, їх взаємодія між собою, час входження, лексико-тематичні групи та функціонування поряд із питомою українською лексикою. Проаналізовано дослідження, присвячені темі польсько-українських мовних контактів. Визначено сферу вживання та чинники, що зумовлюють поширення запозичень. З’ясовано лексичні особливості польських запозичень в староукраїнських пам’ятках. У ході роботи проаналізовано найбільш ґрунтовні праці провідних учених, таких як С. П. Гриценко, І. Б. Царалунга, Д. В. Костюк, Н. П. Романова, Л. В. Гонтарук та інші. Полонізми в текстах XVI–XVII ст. досліджували Ф. Є. Ткач, В. М. Титаренко, проблему міжмовних контактів – І. В. Кононенко, побутування польської мови в Україні у XVII ст. – О. Лазаренко.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кучер І. Особливості функціонування запозичень із польської мови в українськомовних текстах кінця XVІ - XVІІ століття : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Кучер Ірина. – Київ, 2023. – 59 с.