Cучасна класифікація гранатів Українського щита

Дата
2023
Автори
Рагімова Людмила Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Використовуючи різні джерела було сформовано велику базу даних хімічних аналізів гранатів з різних ділянок Українського щита. Автором було розраховано стехіометричні коефіцієнти, визначено мінальний склад для кожного зразка, виділено основні типи порід, які вміщують гранати та систематизовано види гранатів відповідно до нової класифікації у межах кожної групи порід. Ключові слова: Гранати, Український щит, сучасна класифікація гранатів, стехіометричні коефіцієнти, мінали.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Рагімова Л. В. Cучасна класифікація гранатів Українського щита : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Рагімова Людмила Василівна. - Київ, 2023. - 49 с.