Лексичні трансформації при перекладі (на матеріалі сучасної англомовної прози)

Дата
2023
Автори
Грицай Євгенія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи проведений комплексний аналіз денотативного та конотативного планів лексичних трансформацій у перекладацькій практиці, здійснюваний на матеріалі англомовного художнього тексту та його українського перекладу. Предмет дослідження: лексичні трансформації у системі лінгвістики. Об’єкт дослідження: лексичні трансформації та особливості їхнього перекладу в художньому дискурсі. Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблему трансформацій та явища еквівалентності розглядали такі науковці, як Ковганюк С., Коломієць Л., Коптілов В., Москаленко М., Новикова М., Ю. Найда, О.Селіванова, Стріха М., О. Швейцер, Л. Бархударов, Я. Рецкер та інші. У численних працях висунуто новітні підходи дослідників до цього питання, проте проблема досі залишається відкритою, оскільки єдиної думки ще досі не було сформульовано. Застосування корпусного дослідження, зокрема аналізу текстів сучасної англомовної прози та їхніх перекладів, дозволяє систематично вивчати лексичні трансформації. За допомогою програмних засобів аналізу корпусу можна виявити шаблони трансформацій та їхню частотність. Ці методи дослідження сприятимуть отриманню більш глибокого розуміння лексичних трансформацій при перекладі сучасної англомовної прози.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Грицай Є. Лексичні трансформації при перекладі (на матеріалі сучасної англомовної прози) : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Грицай Євгенія. – Київ, 2023. – 59 с.