Мовна культура сучасної бізнес-комунікації

Дата
2023
Автори
Чабан Ірина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження вивчено основні соціокультурні особливості українських і англійських ділових партнерів, а також факторів, що впливають на виникнення комунікативних проблем у процесі ділової комунікації; вивчена сукупність умов і шляхів, що забезпечують реалізацію технологій оптимізації якості міжкультурної ділової комунікації на прикладі письмової кореспонденції. Дослідження показало, що, хоча існує багато спільного в практиці ділового спілкування між Великобританією та Україною, існують також суттєві відмінності. У Великобританії більш формальний і ієрархічний стиль спілкування, в той час як в Україні цінуються особисті відносини і неформальне спілкування. Крім того, дослідження підкреслило важливість розуміння ролі мови у спілкуванні, оскільки мова є невід'ємною частиною культури і може впливати на те, як сприймається та розуміється інформація. Бакалаврська робота також підкреслила необхідність міжкультурної компетенції у діловому спілкуванні, включаючи розуміння культурних норм та цінностей, чутливість до різних стилів спілкування та розвиток здатності адаптувати спілкування до різних культурних контекстів. Крім того, було підкреслено важливість візуальної комунікації в глобальному діловому спілкуванні. Оптимізація ділового спілкування між представниками Великобританії та України вимагає розуміння культурних відмінностей і готовності відповідним чином адаптувати стиль спілкування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чабан І. Мовна культура сучасної бізнес-комунікації : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Чабан Ірина. – Київ, 2023. – 48 с.