Функційний потенціал цілісних словосполучень у сучасній українській мові

Дата
2023
Автори
Бондар Ангеліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проаналізовано типи цілісних словосполучень за структурно-семантичним критерієм: враховано граматичну форму і значення словосполучення як цілісної структури, тобто поза контекстом, у межах самого словосполучення. З’ясовано семантичну специфіку цілісного словосполучення, що дало змогу протиставити його вільному та фразеологічному словосполученню за принципом семантичної спаяності компонентів. Визначено синтаксичну специфіку цілісного словополучення, що на відміну від вільного словосполучення виконує функцію одного члена речення, а від фразеологічного словосполучення (простого члена речення) відрізняється функцією вираження складеного члена речення. Аналіз структури цілісних словосполучень, семантичного наповнення і форм вираження їх, особливостей зв’язку із іншими членами речення дав змогу визначити типові функції різних моделей цілісних словосполучень у реченні : 1) за узагальненої семантики і незмінюваності прийменника прийменниково-субстантивні словосполучення можуть займати позицію будь-якого складеного члена речення; 2) граматична форма опорного компонента – відмінкова форма іменної частини мови (іменник, числівник, субстантивний займенник) таких типів цілісних словосполучень, як: кількісні, метафоризовані, неозначені, вибірковості, сумісності – указує на типові функції цих структур, а саме – функції складеного підмета та складеного додатка; 3) іменниково-прикметникові моделі цілісних словосполучень функціонують у ролі ознакових компонентів: присубстантивних означень – у генітивній формі, придієслівних способу дії – в інструментальній формі, а також – у функції іменної частини складеного присудка.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бондар А. Функційний потенціал цілісних словосполучень у сучасній українській мові : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Бондар Ангеліна. – Київ, 2023. – 57 с.