Вплив лісових пожеж та оцінка вмісту радіонуклідів у біомасі лісів України

Дата
2023
Автори
Мельник Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета досліджень : оцінка впливу лісових пожеж на вміст радіонуклідів у біомасі лісів та виявлення зв'язку між вмістом радіонуклідів та впливом лісових пожеж. Для картографування лісового покриву використано супутникові дані та регресійні моделі машинного навчання. Отримано картографічні матеріали просторового розподілу радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні відчуження, що дозволяють точніше прогнозувати потенційну емісію радіонуклідів при ландшафтних пожежах. Крім того, отримано карти наземного та лісового покриву для всієї Чорнобильської зони відчуження на основі класифікаційної моделі та супутникових даних Landsat. Шляхи вдосконалення існуючої маски покинутих сільськогосподарських угідь визначено на основі історичних супутникових знімків. Ключові слова : лісова екосистема, радіоактивне забруднення, дистанційне зондування землі, геопросторова оцінка, наземний покрив.
Satellite data and machine learning regression models were used to map the forest cover. Mapping materials of the spatial distribution of radioactive contamination in the Chernobyl Exclusion Zone were obtained, which allow more accurate forecasting of the potential emission of radionuclides during landscape fires. In addition, land and forest cover maps for the entire Chernobyl Exclusion Zone were obtained based on the classification model and Landsat satellite data. Ways to improve the existing mask of abandoned agricultural land are determined on the basis of historical satellite images. Key words : forest ecosystem, radioactive pollution, remote sensing of the earth, geospatial assessment, land cover.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Мельник О. О. Вплив лісових пожеж та оцінка вмісту радіонуклідів у біомасі лісів України : кваліфікаційна робота … магістр : 093 Геодезія та землеустрій / Мельник Олена Олександрівна. – Київ, 2023. – 69 с.