Функціонально-семантичні особливості антонімії у поезіях Сергія Жадана

Дата
2023
Автори
Кравців Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи досліджено функціонально-семантичний аспект антонімії української мови, його ознаки та компоненти; здійснено функціонально-семантичний аналіз антонімів у художньому дискурсі. У процесі написання художнього твору письменники використовують різні художні засоби з метою емоційного підсилення, а антоніми є одним із найбільш широко використовуваних художніх інструментів для створення ефекту насиченості та впливу твору на читача. У роботі опрацьовано комплекс питань, дослідження яких надали нам можливість розкрити сутність функціонально-семантичного аспекту антонімії, а саме – виокремити ознаки антонімії та її функціонально-семантичний компонент у структурі лексичних значень української мови. У дослідженні розглянуто функціонально-семантичний аспект антонімів у художньому дискурсі. Антоніми є словами різного звучання, які висловлюють протилежні, але співвідносні один з одним поняття. Поняття протилежності відіграє важливу роль у формуванні лексичної системи української мови, де в певних контекстах, розкриваються їх найважливіші функції. Антоніми у творчості С. Жадана є одним з основних способів організації художніх творів автора, що сприяє втіленню його ідей сприйняття світу. У дослідженні розглянуто контрастність і опозиції з усіма її мовленнєвими варіантами та проаналізовано їх реалізацію у поетичній творчості С. Жадана, проаналізовано поетичні твори автора і виокремлено стилістичні засоби реалізації контрастності. Отже, функціонально-семантична характеристика антонімів у поезіях С. Жадана вказує на те, що він використовує ці протилежності для підсилення емоцій ліричного героя у своїх творах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кравців Т. Функціонально-семантичні особливості антонімії у поезіях Сергія Жадана : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Кравців Тетяна. – Київ, 2023. – 83 с.