Побудова та аналіз моделі для оптимального перехоплення та ураження динамічних об’єктів

Дата
2023
Автори
Крутов Василь Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом роботи є процес розв’язування диференціальної гри переслідування для двох гравців із застосуванням програмного коду. Предметом роботи є математична модель, що описує диференціальну гру переслідування, та знайдені для неї оптимальні стратегії гравців та ціна гри. Предметом роботи також є програмний застосунок, що допомагає в пошуку розв’язку, а також моделює різні початкові ситуації диференціальної гри та візуалізує її результати. Метою роботи є побудова математичної моделі, що описує диференціальну гру переслідування, розв’язок гри та знаходження оптимальних стратегій для гравців і ціни гри, написання програмного коду, що допомагатиме у пошуку розв’язку для диференціальної гри, написання програмного коду, що моделюватиме динаміку гри та візуалізуватиме результати диференціальних ігор при різних початкових даних. Методи дослідження: методи опису моделей простого та складного рухів, методи та підходи до розв’язку конфліктно керованих процесів та диференціальних ігор, чисельні методи для пошуку коренів трансцендентних рівнянь. Інструменти розроблення: програмне середовище розробки PyCharm IDE 2023.1.1, мова програмування Python; програмне середовище розробки RStudio 4.3.1, мова програмування R. Результати роботи: побудована математична модель, що враховує вплив сили тертя, сили тяжіння та сили тягу на переслідувача, а також описує простий рух для втікача; розв’язана диференціальна гра та знайдена ціна гри та оптимальні стратегії для гравців; змодельовано шість ігор при різних початкових станах системи та параметрах; продемонстровані результати та наведений поверхневий аналіз змодельованих ігор. За методами розробки та інструментальними засобами робота виконувалася сумісно з роботами з побудови, дослідження та розв’язку конфліктно керованих процесів та диференціальних ігор. Ключові слова: ВТІКАЧ, ГРА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГРА, ОПТИМАЛЬНА СТРАТЕГІЯ, ОПТИМАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ, ПЕРЕСЛІДУВАЧ, ПОВІТРЯНА ЦІЛЬ, РАКЕТА ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ, СИСТЕМА НАВЕДЕННЯ, УПЕРЕДЖЕННЯ, ЦІНА ГРИ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Крутов В. В. Побудова та аналіз моделі для оптимального перехоплення та ураження динамічних об’єктів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Крутов Василь Васильович. - Київ, 2023. - 60 с.