Дискурсивні виміри українськомовної онлайн-реклами

Дата
2023
Автори
Щемелева Аліса
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є формування комплексного уявлення про рекламну онлайн-комунікацію у воєнному дискурсивному вимірі та прогнозування майбутніх змін у післявоєнний період на основі сформованих тенденцій. У ході дослідження було проведено знайомство з особливостями та природою дискурсу у лінгвістичному аспекті; досліджено онлайн-рекламу, її структуру, методики; зроблено огляд вербальних складників українськомовної онлайн-реклами; виявлено актуальні текстотвірні тенденції онлайн-реклами у період воєнного стану в Україні; розроблено прогноз потенційних характеристик українськомовної онлайн-реклами у післявоєнний період. Основними видами розміщення українськомовної реклами під час повномасштабної війни є рекламна розсилка та банерна реклама у соціальних мережах. Дослідження українськомовної онлайн-реклами під час повномасштабної війни засвідчило значущій вплив споживацьких настроїв та стану виробництв України. Проте онлайн-реклама стала одним із найбільших маркерів змін вітчизняних підходів до просування товарів. Так, було визначено, що одними з найголовніших вимог реципієнтів реклами до брендів стали їхня залученість у допомогу армії, волонтерська діяльність, підтримка власних працівників та відсутність різних зв’язків з рф. Визначення майбутнього стану онлайн-реклами є вкрай актуальним питанням. Національними особливостями онлайн-реклами можуть стати спрямування реклами на підтримку та соціальну відповідальність, об’єктами реклами можуть бути нові продукти та послуги для користування у поствоєнний період, поява теми «побудови нового життя», «України майбутнього», використання ідеї національної єдності та підтримки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Щемелева А. Дискурсивні виміри українськомовної онлайн-реклами : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Щемелева Аліса. – Київ, 2023. – 81 с.