Етимологія ієрогліфіки японської мови

Дата
2023
Автори
Карацуба Ольга Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у виділенні основних етапів еволюції ієрогліфіки, виокремленні унікальних аспектів вивчення та специфіки ієрогліфіки канджі, її детальному аналізі та класифікуванні. У ході роботи було розглянуто різні канджі, що складаються з ключів (радикалів), що розташовані на різних позиціях у структурі ієрогліфу та виступають окремим семантичним елементом, який допомагає передавати загальний зміст явища/терміну, що фіксується за допомогою ієрогліфів. У роботі на декількох показових прикладах відстежено, як саме значення ключів впливає на зміст певного ієрогліфічного словосполучення або окремого ієрогліфу, переказати етимологію конкретних базових та розвинутих ієрогліфів (із розділенням на різні категорії за семантичним принципом). Звернулися до питання перекладу давніх ієрогліфічних текстів Японії, проблем та складнощів, які виникають у процесі їхнього аналізу, та дійшли висновку, що це питання також потребує окремого розгляду. Кожний окремий ключ має власну давню історію походження. Не зважаючи на те, як з часом змінювалася їхня форма, зміст багатьох ключів (та ієрогліфів також) все одно було збережено у давніх записах та фольклорних зразках. Попри сумнівну достовірність певних даних, наявність багатьох теорій на позначення окремого ключа, існує усталене розуміння змісту ієрогліфа. А.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Карацуба О. К. Етимологія ієрогліфіки японської мови : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Карацуба Ольга Костянтинівна. – Київ, 2023. – 65 с.