Оцінка якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою у басейні Південного Бугу

Дата
2023
Автори
Питель Антон Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою. Об’єктом дослідження при цьому слугує власне водоносний горизонт, а предметом – його якісний стан. В процесі дослідження з’ясувалося, що мінералізація та макрокомпонентний склад вод водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід у басейні Південного Бугу неоднорідні та підпорядковуються природній гідрохімічній зональності. Так, мінералізація вод змінюється від 0,35 до 1,1 г/дм3 з півночі на південь, а їх хімічний склад змінюється від гідрокарбонатного до сульфатного в південно-східному напрямку. Було встановлено, що головним чинником формування якості води є кліматичний фактор. При цьому було доведено, що мінералізація опадів вкрай мала, а їх хімічний склад практично не змінюється на території басейну Південного Бугу, а отже, якісний стан опадів не впливає на якісний стан підземних вод. Залежність хімічного складу та мінералізації підземних вод від складу водовмісних порід встановлена не була.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Питель А. А. Оцінка якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою у басейні Південного Бугу : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Питель Антон Андрійович. - Київ, 2023. - 48 с.