Обгрунтування зон санітарної охорони водозабору ТОВ "НВП "Глобинський свинокомплекс" Глобинського-1 родовища в Полтавській області

Дата
2023
Автори
Пряхіна Дар'я
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі, окрім опису геологічних, тектонічних та гідрогеологічних умов досліджуваної ділянки території ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», був виконаний розрахунок та проаналізовані результати отриманих варіантів конфігурацій зон санітарної охорони для водозабірних свердловин: №6(925), якою експлуатується водоносний горизонт в алювіальних та водно-льодовикових відкладах (a PI-II+ f PII), а також відносно водозабірних свердловин №1484-В та № 2313, якими експлуатується еоценовий канівсько-бучацький водоносний горизонт . Враховуючи законодавчо затверджену фіксованість розмірів першого поясу ЗСО, суть проведеного дослідження полягала у визначенні найбільш ефективного підходу встановлення другого поясу шляхом порівняння отриманих результатів розрахунків, для кожної зі свердловин, за умов ізольованого, необмеженого пласта без урахування руху підземних вод (умови артезіанського басейну) та для ізольованого, необмеженого пласта з урахуванням руху підземних вод. Аналіз отриманих результатів розрахунків зон санітарної охорони для водозабірних свердловин дав підстави вважати конфігурації поясів, отриманих з урахуванням ухилу підземних вод більш доцільними для використання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Пряхіна Д. Обгрунтування зон санітарної охорони водозабору ТОВ "НВП "Глобинський свинокомплекс" Глобинського-1 родовища в Полтавській області : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Пряхіна Дар'я. - Київ, 2023. - 50 с.