Оптимізаційні техніки рендерингу графіки

Дата
2023
Автори
Бондар Денис
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі були розглянуті оптимізаційні техніки рендерингу графіки з метою поліпшення продуктивності програми. Досліджено такі методи, як статичний батчинг, динамічний батчинг, дублювання геометрії, шейдери обчислення та рівень деталізації. Статичний батчинг використовується для об'єднання об'єктів з однаковими матеріалами та текстурами в один об'єднаний об'єкт, що дозволяє зменшити кількість викликів до графічного процесора і покращити продуктивність. Динамічний батчинг дозволяє об'єднувати об'єкти, які змінюють своє положення або властивості в кожному кадрі. Дублювання геометрії (GPU instancing) дозволяє використовувати однакову геометрію для кількох об'єктів, що мають однакові властивості, зменшуючи тим самим навантаження на графічний процесор. Шейдери обчислення (Compute shaders) використовуються для виконання обчислень на графічному процесорі, що дозволяє виконувати складні обчислювальні завдання та зменшує навантаження на центральний процесор. Рівень деталізації (LOD) дозволяє змінювати деталізацію об'єктів залежно від їх віддаленості від камери, що допомагає зменшити обсяг обчислень та покращити продуктивність. У результаті проведених досліджень було реалізовано рендер-рушій Dengine за допомогою графічного інтерфейсу OpenGL та C#, на його основі виконано дві лабораторні роботи з «Інтелектуальних систем»: Пакман та генетичний алгоритм (генерація зображення).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бондар Д. Оптимізаційні техніки рендерингу графіки : кваліфікаційна робота … бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Бондар Денис. – Київ, 2023. – 45 с.