Особливості відтворення ґендерної ідентичності ліричного суб’єкта в українськомовних перекладах поезії Лі Цінчжао

Дата
2023
Автори
Новохатько Анастасія Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей відтворення в українськомовному перекладі ґендерної ідентичності ліричного суб’єкта поезії Лі Цінчжао. У ході виконання дослідження було з’ясовано значення поняття «ґендер», категорій «маскулінність та фемінінність», ролі ґендерної ідентичності в конструюванні ліричного суб’єкта, впливу маскулінного та фемінінного психотипів на ґендерне маркування в ліриці, а також окреслити особливості вираження фемінінної / маскулінної ідентичності на письмі. Досліджено розмаїття фемінінно маркованих мотивів у поезії Лі Цінчжао. Розглянуто образну систему поезії Лі Цінчжао як транслятора ґендерної ідентичності ліричного суб’єкта поезії. Обґрунтвано роль фонічної організації поезії в акцентуації фемінінних ліричних наративів творчості Лі Цінчжао. Проаналізовано семантичний, морфологічний та граматичний інструментарій експлікації фемінінності ліричного «я» у поезії Лі Цінчжао та її перекладах. Охарактеризовано тропеїчний вимір реконструкції фемінінно кодованих смислів у перекладі поезії Лі Цінчжао. У ході роботи були висвітлені лише деякі аспекти ґендерного забарвлення поезії Лі Цінчжао, тож існує перспектива подальших досліджень в цьому напрямі, зокрема виділення ґендерних концептосфер, детального розбору емоційного аспекту поезій та компаративного аналізу кількісного складу фемінінно / маскулінно забарвлених тропеїчних засобів текстів оригіналу та перекладу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Новохатько А. В. Особливості відтворення ґендерної ідентичності ліричного суб’єкта в українськомовних перекладах поезії Лі Цінчжао : кваліфікаційна робота … магістра : 035 Філологія / Новохатько Анастасія Віталіївна. – Київ, 2023. – 92с.