Особливості перекладу стратегій ввічливості японської мови (на прикладі роману Ето Морі «Різнобарв'я»)

Дата
2023
Автори
Сиренко Даниїл Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є виокремлення особливостей функціонування лексико-граматичних трансформацій, що виявляються при перекладі стратегій ввічливості у художньому твору. У ході дослідження була узагальнена теоретична інформація стосовно існуючих рівнів ввічливості. Так, за О.П. Фроловим, [кейго] включає чотири певних категорії: 尊敬語 [сонкэйго] (шановна мова), 謙譲語 [кенджьо:го] (скромна мова), 丁寧語 [тейнэйго] (ввічлива мова), і 美化語 [бікаго] (прикрашена мова). Кожний рівень має притаманні цьому регістру слова та конструкції, які у свою чергу висловлюють певні соціально-значущі смисли. Проаналізовано переклад «Різнобарв’я» Ето Морі та звернули свою увагу на перекладацькі стратегії, яких можна дотримуватися задля уникнення дослівного перекладу, але збереженню хоча б мінімальних смислів притаманних японській граматиці, а саме японських рівнів ввічливості. Найчастіше було використано такі прийоми як додавання та вилучення слова чи слів, перестановки слів, синтаксичні перестановки та антонімічний переклад. Але ці та інші прийоми несуть більшою мірою користь для адекватного перекладу, тоді якщо говорити саме про передачу рівнів ввічливості, то це саме про додавання певних лексем, чи вибір граматики (напр. другої особи множини для передачі шани). Використання усіх вищезазначених елементів має бути виправдане контекстом. Це важливо для того, щоб обрана стратегія не суперечила загальному змісту та не створювала саркастичний тон там, де він не є авторським задумом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сиренко Д. І. Особливості перекладу стратегій ввічливості японської мови (на прикладі роману Ето Морі «Різнобарв'я») : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Сиренко Даниїл Ігорович. – Київ, 2023. – 48 с.