Японські прислівники: класифікація, функціонування та збереження контекстуальних значень в перекладі

Дата
2023
Автори
Щур Єлизавета Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі систематизовані дані щодо класифікації, функціонального, стилістичного аспектів прислівників японської мови (副詞). Аналіз наявності конотації серед синонімічних рядів японських прислівників. Надана стисла кількісна оцінка вживання прислівників у соціальних мережах. Підрахована кількість прислівників, що дається в книжках для підготовки до екзаменів. Проведене тестування на рівень володіння японськими прислівниками. Зіставлені глосарії, з урахуванням усіх вищезазначених даних, та інтерв'ювання носії мови. Кожен прислівник з синонімічного ряду повинен мати особливий переклад, задля збереження низки його контекстуальних особливостей. Задля вирішення цього моменту, був запропонований глосарій найкращих, на думку автора, варіантів для кожної лексичної одиниці. Прислівники є важливою частиною мови серед сучасного японського суспільства, що продемонстрував кількісний аналіз соціальних мереж, але стало зрозумілим, що рівень володіння ними є недостатнім й серед українських, й серед іноземних, й навіть серед японських студентів. Причиною помилок серед іноземців можна назвати недостатню увагу до цієї теми у підручниках, що було доведено під час кількісного аналізу найпопулярніших з них.
This work will systematize data on the classification, functional, and stylistic aspects of Japanese adverbs (副詞). Analysis of the presence of connotation among synonymous series of Japanese adverbs. A concise quantitative assessment of the use of adverbs in social networks will be provided. The number of adverbs given in exam preparation books will be counted. Farther, there will be a test on the knowledge level of Japanese adverbs. At the end, glossaries will be compiled, regarding to the all above-mentioned data, and the interview of native speakers.
要約: 当研究は、日本語の副詞の分類、機能、および文体の側面に関するデータを体系化し、日本語副詞の同義系列における含意の有無を分析する。 また、ソーシャルネットワークにおける副詞の使用に関する簡潔な定量的評価が提供され、 試験対策本に記載されている副詞の数をカウントしている。さらに、日本語の副詞の知識レベルのテストをおこない、上記のデータとネイティブスピーカーのインタビューに関する用語集を編集している。
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Щур Є. А. Японські прислівники: класифікація, функціонування та збереження контекстуальних значень в перекладі : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Щур Єлизавета Андріївна. – Київ, 2023. – 52 с.