Нафтогазоносність башкирських відкладів (пенсильваній) Абазівського газоконденсатного родовища (Дніпровсько-Донецька западина)

Дата
2023
Автори
Шевченко Катерина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами проведеного аналізу літології та фізичних властивостей пісковиків верхньої частини серпуховського та нижньої частини башкирського ярусів виявлено відмінності в їх літологічному складі та латеральній витриманості. На відміну від пісковиків серпуховського ярусу, башкирські пісковики характеризуються локальним поширенням і меншими за розмірами геологічними тілами. Однак вони можуть розглядатись як резерв для нарощування додаткових запасів вуглеводнів. Проте картування локальних літологічних тіл у башкирському ярусі потребує додаткових витрат, пов'язаних, зокрема, із застосуванням детальної сейсморозвідки. Ці витрати можуть бути доцільними, оскільки Абазівське родовище перебуває на завершальній стадії розробки. Ключові слова Дніпровсько-Донецька западина, Абазівське газоконденсатне родовище, серпуховський ярус, башкирський ярус, пісковики, нафтогазоносність.
According to the results of the analysis of lithology and physical properties of the sandstones of the upper part of the Serpukhovian and lower part of the Bashkirian, differences in their lithological composition and lateral variability. In contrast to the sandstones of the Serpukhovian formation, the Bashkirian sandstones are characterised by local distribution and smaller geological bodies. However, they can be considered as a reserve for increasing additional hydrocarbon reserves. Mapping of local lithological bodies in the Bashkirian requires additional costs associated, in particular, with the use of detailed seismic surveys. These costs may be reasonable as the Abazivka field is at the final stage of development. Keywords: Dnipro-Donets depression, Abazivka gas condensate field, Serpukhovian, Bashkirian, sandstone, oil and gas potential.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Шевченко К. В. Нафтогазоносність башкирських відкладів (пенсильваній) Абазівського газоконденсатного родовища (Дніпровсько-Донецька западина) : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Катерина Шевченко. - Київ, 2023. - 42 с.